O nama

Kultura kompanije

Kultura kompanije

misija:

Bolja zdravstvena zaštita za čovječanstvo.

Osnovna vrijednost:

Efikasnost, posvećenost, inovativnost.

vizija:

Više zadovoljstva i koristi za zdrav život.

kultura:

Harmoničan odnos, srećan i zdrav život.